Probouzení broučků 2015

Letošní akce Probouzení broučků připadla na sobotu 11. 4. 2015.broučci
Duben bývá ve znamení aprílového počasí a tento den tomu nebylo jinak. Sobotní dopoledne bylo plné sluníčka, ale s příchodem odpoledních hodin si počasí začalo s námi hrát. Zastihl nás déšť, krupobití i vítr. Program i počasí jsme svěřili s důvěrou Pánu Bohu. Před samotným zahájením už po nepříznivém počasí nebylo ani stopy.

Pro děti jsme připravili 5 jarních disciplín – výrobu jarní kytičky, zpěv písničky a poznávání hudebních nástrojů, skládání různě náročných puzzle, poznávání broučků a prolézání i přelézání lanové dráhy. Za splnění všech disciplín byly děti odměněny obrázkem a sladkostí.námi hrát. Tedy alespoň na sídlišti Vltava, kde se akce chystala.

Poté zazněla tamburína a průvod se vydal směrem k Arpidě, kde už na ně čekal spící brouček Kovařík. Děti ho probudily básničkou a společně si zazpívali jarní písničku o broučcích. Na závěr brouček Kovařík rozdal dětem jejich probuzené broučky a podělil se s nimi o spoustu svatebních koláčků.

Fotky z akce si můžete prohlédnout na: http://rcemanuel.rajce.idnes.cz/Probouzeni_broucku_2015/