NTM 2016, Přednášky pro ZŠ

Ve dnech 8. – 14. 2. 2016 proběhl Národní týden manželství s mottem: „Manželství není jen kus papíru.„ Rodinné centrum Emanuel, o.s. tuto iniciativu i letos aktivně podpořilo. Ve spolupráci s Nadací mezinárodní potřeby (http://mezinarodni-potreby.cz/) a jeho lektorem panem Velkoborským se nám podařilo uspořádat dne 9. 2. 2016 pro žáky 9. tříd ze ZŠ a MŠ Baara vč. pracoviště v Nové ul. Č. Budějovice a 10. 2. pak pro žáky 8. a 9. tříd  ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice přednášky na téma Mezilidské vztahy. 

Lektor Šimon Velkoborský promluvil s žáky o tom, jak lze vytvářet kvalitní a trvalé mezilidské vztahy (nejen kamarádské, ale i ty partnerské). Společně také diskutovali o smyslu manželství  i o tom, proč manželství neznamená pouhý kus papíru. Na toto téma se pan Velkoborský sdílel s posluchači o vlastních zkušenostech a zážitcích s Bohem, vztazích kolem něj i o svém manželství. Na konci přednášky každý žák obdržel letáček z Brněnské tiskové misie na téma „láska“.

Žáci hodnotili přednášku kladně. Lektor se uměl k žákům lidsky „přiblížit“ a oslovit je svým vypravěčským darem. Některé rady a informace byly pro žáky nové nebo se jim zdály nemoderní. Dotýkaly se jich ale svou nadčasovou platností a osvědčeností.

Přáli bychom si v této preventivní činnosti formou přednášek pro žáky ZŠ a SŠ pokračovat. Kéž nám náš Pán tuto cestu otevře.