Členství

Členem našeho centra se může stát každý, kdo má zájem se podílet na aktivitách centra a ztotožňuje se s cílem i posláním sdružení. Jeho přijetí schvaluje předsednictvo na základě podané Přihlášky ke členství (Přihláška ke členství v RCE).  Členství je dobrovolné. Může být ve formě:

  • běžného členství - členové mají všechna práva a výhody plynoucí ze členství, pouze nemohou volit a být voleni do orgánů sdružení a hlasovat na členské schůzi
  • činného členství - člen se aktivně podílí na činnosti sdružení, užívá všech práv a výhod plynoucích ze členství, může volit a být volen do orgánů sdružení i hlasovat na členské schůzi.

Práva a povinnosti členů:

  • právo aktivně se podílet na všech aktivitách Rodinného centra Emanuel, o.s.
  • povinnost platit členský příspěvek ve výši ustanovené výkonným výborem
  • povinnost dodržovat stanovy sdružení

 Výhody členství:

  •  sleva na všechny aktivity centra (akce pro rodiny s dětmi, kurzy a přednášky aj.)

V případě zájmu o členství v našem centru nás kontaktujte na: info@rcemanuel.cz nebo 607 576 257 či osobně.