Historie

Rodinné centrum Emanuel  bylo založeno v květnu 2010 jako občanské sdružení s působností v Českých Budějovicích. Jeho jasnou vizí  je podpora manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti a místa pro zdravý vývoj jedince, postavená na křesťanských základech.

Od září 2011 jsme členy Rady dětí a mládeže v Českých Budějovicích a také aktivními členy Pracovní skupiny pro rodinu při Magistrátu města České Budějovice.

Činnost Rodinného centra Emanuel je od začátku jeho vzniku postavena na preventivní a osvětové činnosti k problematice manželství i rodiny. A dále na nabídce  volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi přispívající ke smysluplnému trávení společného času i s cílem předávání křesťanských hodnot.

indiáni bročci2 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

A kdo za činností centra Emanuel stojí? Katka, Lucka, Míša (tehdy všechny na mateřské dovolené) a až do současnosti ho v obdobném složení provozujeme dodnes. Samozřejmě nesmíme opomenout naše manžele, kteří nám pomáhají jak radami, tak praktickou pomocí a také  naše dobrovolníky, bez kterých by se většina aktivit nemohla uskutečnit. Činnost centra je pokryta z dotací, z dobrovolných darů a také členských příspěvků.

Asi se závěrem ptáte, kde nás najdete? Působíme na sídlišti Vltava, ale protože se nám doposud nepodařilo najít vlastní prostory, využíváme pro jednorázové, volnočasové akce pronajaté prostory Sboru Bratrské jednoty baptistů poblíž DC Arpida. Další naše aktivity se odehrávají v prostorách tomu uzpůsobených a jejich místo konání najdete vždy na pozvánce. (Akce)