Jak nás můžete podpořit

Rodinné centrum Emanuel je neziskovým sdružením. Věnujeme se prevenci v oblasti manželské a rodinné problematiky. Výsledky naší činnost možná nejsou na první pohled patrné, ale sami ze své zkušenosti víme, kolik bolesti a trápení zůstává v nefunkčních či rozpadlých vztazích. Kolik času, finančních prostředků i osobní investice vyžaduje pomoc i náprava takové obtížné situace . Uvědomujeme si, s jakými nástrahami ve formě devalvace smyslu manželství i rodičovství, nedostatku času na budování vztahů, stírání rolí mezi pohlavími aj. zápasí dnešní rodiny. Rodinám i manželským párům nabízíme takové aktivity, které napomohou posílit vztahové kompetence, jež jsou předpokladem funkčního manželství či rodičovství. Dále nabízíme aktivity umožňující rodinám i dětem smysluplně trávit volný čas.

Jste právnická či fyzická osoba, které podpora takových aktivit leží na srdci?  Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@rcemanuel.cz nebo telefonicky na 607 576 257. Uvítáme Vaši podporu ve formě pro Vás přijatelné, a to:

Finanční dar

Veškeré poskytnuté finanční prostředky budou využity na činnost centra, která je v souladu se stanovami sdružení. Máme zřízen transparentní účet u Fio banka, a.s. č. 2000553333/2010, proto můžete pravidelně nahlédnout do našeho hospodaření s peněžními prostředky: https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2000553333.

Hmotný či nehmotný dar

  • V současnosti hledáme vlastní či pronajaté prostory pro činnost rodinného centra na sídlišti Vltava.
  • Uvítáme věcný dar ve formě propagačních materiálů či věcí, které lze využít jako odměny pro děti na jednorázové akce pro rodiny.

V případě poskytnutého daru vystavíme na požádání Darovací smlouvu či Potvrzení o poskytnutí daru, které lze uplatnit jako doklad pro odpočet daně.

Podpora ve formě spolupráce při naplňování vize organizace

Hledáme organizace (předně křesťanského zaměření) ke spolupráci při naplňování cílů centra.

Modlitební podpora

Uvítáme Vaše pravidelné modlitby za službu Rodinného centra Emanuel. Můžete se přidat i k našim pravidelným, týmovým modlitbám. Aktuálně prosíme o modlitby za:

  • Prostory pro činnost rodinného centra na sídlišti Vltava.
  • Posílení pracovního týmu, dobrovolnické a členské základny.
  • Plán aktivit pro rok 2014 i za dlouhodobé nasměrování činnosti centra.
  • Zdravé a fungující vztahy uvnitř pracovního týmu i v rodinách členů týmu.
  • Finanční a materiální zajištění projektu Rodinného centra Emanuel.
  • Boží moudrost, odvahu a vedení ve službě pro celý tým sdružení.