Náš tým

tým rce

Předsedkyně centra: Mgr. Michaela Kadlecová

 • 36 let, 7 let vdaná, manžel Petr, 2 děti (Adéla – 6 let, Štěpán – 4 roky)
 • Vzdělání: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obor Český jazyk a hudební výchova pro 2.stupeň ZŠ, obor Zpěv pro ZUŠ, titul Mgr.)
 • Praxe: 1999 – 2006  – učitelka v Základní umělecké škole Trhové Sviny, od 2011 v ZUŠ Ledenice

Jaký byl tvůj impuls k založení RCE?
Na začátku, bylo to v roce 2008, byla touha založit křesťanskou školku. Po roce jsme se potkaly s Katkou Klewarovou a zjistily jsme, že máme obě touhu nějakým způsobem podpořit rodinu. Zanedlouho se stejnou touhou přišla Lucka Faltová, a tak jsme se začaly scházet a přemýšlet, jak to realizovat. No a v tom pokračujeme. Co se týče té školky, touha pro vzniku křesťanského školského zařízení trvá.

Co máš v RCE na starosti?
Koordinuji kurzy Manželské večery, aktualizuji naše webové stránky, připravuji prezentace RCE, dělám návrhy pozvánek a trochu sháním finance, zapisuji naše pracovní setkání a na akcích pro rodiny dělám, co je třeba, třeba královnu :-)

Jak Ti pomáhá manžel s dětmi a v RCE?
Od letošního školního roku jsme začali praktikovat model muže v domácnosti, protože manžel je ve výslužbě. Ve dnech, kdy jsem v práci v Ledenicích, vyzvedává děti ze školy a školky, dělá s dcerou úkoly, vozí na kroužky. Je zvyklý zastat i domácí práce jako např. pověsit prádlo nebo uvařit. Když nejsem doma, děti uloží. Na akcích RCE je buď s dětmi nebo na stanovišti – má hravou povahu :-)

Jak relaxuješ?
Ráda si po obědě „dám dvacet“, tzn. trochu si odpočinu, zatímco se děti třeba dívají na pohádku. Ráda se dívám na filmy natočené podle skutečné události. Obnovila jsem pletení (zatím šály) a práci na zahradě, u toho vypnu hlavu,. A odpočinkem je pro mě taky různé vyrábění a tvoření, ať sama nebo s dcerou. Nejvíc si odpočinu v létě na chatě, kde cíleně nic nedělám (kromě nutného úklidu) a nic neřeším.

1. místopředsedkyně centra: Bc. Lucie Faltová

 •  34 let, 7 let vdaná, manžel Hynek, 2 synové (Emanuel – 6 let, David – 3 roky)
 • Vzdělání: Teologická fakulta na Jihočeské univerzitě, obor Sociální a charitativní práce (titul Bc.)
 • Zkušenosti:  2 roky vedení a organizace dobrovolnického centra při Diecézní charitě v Č. Budějovicích (práce se sociálně ohroženými a znevýhodněnými  dětmi, zdravotně hendikepovanými lidmi, seniory aj.), práce s dlouhodobě nezaměstnanými, lektorská a vzdělávací činnost pro maminky na mateř. či rodič. dovolené.

Jaký byl tvůj impuls k založení RCE?
Jako křesťanské mamince na mateřské dovolené využívající služeb mateřských center v ČB mi nebyl lhostejný současný trend v nabídce aktivit pro děti i rodiče (jóga, ezoterika, výchova dětí postavená na rovnostářské roli mezi dítětem a rodičem aj.) a sama jsem na to chtěla aktivně zareagovat. Proto jsem v r. 2010 společně s 2 dalšími maminkami založila křesťanské rodinné centrum.

Co Ti práce v RCE přinesla?
Možnost podílet se na podpoře manželství a rodiny v Českých Budějovicích. Učím se stále své představy o fungování centra a svou povahu podřizovat Boží vůli a být v naplňování vize zajedno se svým týmem. To, co propaguji na veřejnosti, porovnávám s tím, jak to žiji ve svém osobním a rodinném životě. Také se snažím pravidelně vzdělávat - v oblasti, ve které naše centrum působí, ale i v těch, ve kterých mám minimální nebo žádné znalosti. Jako mamince na rodičovské dovolené mi tato práce ještě pomohla udržet si sociální kontakty a pracovní návyky.

Jak Ti tvůj manžel pomáhá s dětmi a ve službě?
Manžel mi s dětmi pomáhá hodně. Když mám nějakou aktivitu či školení v rámci RCE, kluky podle svých možností pohlídá, kompletně se o ně postará. Bez jeho přispění bych v centru pracovat nemohla. A jak se zapojuje do služby v RCE? Manžel je hodně pracovně vytížený, ale rád přispěje radou, svým pohledem, drobně vypomůže.

Jak nejčastěji trávíte čas s rodinou?
Pokud to jde, vyrazíme všichni na procházku, o víkendech jezdíváme na chatu či výlety, trávíme spolu dovolenou. Snažíme se s mužem si s dětmi hrát, já bych si přála se jim věnovat více a pravidelněji.

Jak relaxuješ?
Přiznám se, že mi moc času na relaxaci nezbývá. Pokud se však nějaké volno naskytne, ráda si přečtu knihu s křesťanskou tématikou či publikaci týkající se manželské a rodinné problematiky. Dříve jsem byla zvyklá více sportovat a ráda bych se k tomu opět v pravidelném intervalu vrátila. Hodiny tance by mi udělaly velkou radost :-) Někdy „vypnu“ u hudby či konkrétních televizních pořadů.

2. místopředsedkyně centra: Mgr. Kateřina Klewarová

 • 37 let, manžel Karel, 3 děti (Magdaléna – 7 let, Matouš – 5 let, Natanael – 3 roky
 • Vzdělání: Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské univerzity (obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby), Speciální pedagogika (psychopedie) na Karlově univerzitě.
 • Praxe: 5 let jako vychovatelka ve stacionáři pro děti s kombinovaným postižením, v současné době jsem na mateřské dovolené.
 • Zkušenosti: práce v klubu, který integroval postiženou a zdravou mládež, vedení klubu pro děti ze sídliště, účast a organizace letních táborů pro děti

Jaký byl pro Tebe impuls k založení Rodinného centra Emanuel?
Myšlenku na rodinné centrum jsem nosila na srdci už docela dlouho, už někdy v době, kdy se nám narodila první holčička. Nejdříve jsme s kamarádkou pořádaly přibližně jednou za dva měsíce taková setkávání pro maminky s dětmi, kde byl krátký program a pak čas na povídání. Po nějaké době se ta setkávání přerušila, ale ve mně ta myšlenka pořád zůstávala. Na jedné konferenci jsem navštívila seminář – Jak založit mateřské centrum?, který byl velmi inspirativní. A pak jsme se jednou potkaly s kamarádkou Míšou na pohádce a mezi lavičkami si povídaly o tom, že vlastně myslíme na to podobně, pak velice podobný rozhovor proběhl s další kamarádkou Luckou a rodinné centrum začínalo mít jasnější obrysy…

Co máš v Rodinném centru Emanuel na starosti?

V Rodinném centru Emanuel se věnuji hlavně přípravě programů na akce pro děti a rodiče, což mě moc baví. Také mě můžete potkat přímo na akci, třeba jako Berušku nebo černošku apod.

Jak Ti pomáhá v práci v Rodinném centru manžel?
Moc, bez něj by to nešlo. Když pracuji, je s našimi třemi dětmi, a pokud ho chcete poznat, přijďte se podívat na Uspávání a Probouzení broučků, kde hraje Broučka .

Jaké jsou Tvé zájmy, koníčky?
Mám moc ráda děti, přírodu, procházky, hezkou knížku. Teď nově jsme se s rodinou zamilovali do pozorování ptáčků, kdekoliv a kdykoliv.

Jak relaxuješ?
Když zrovna najdu nějaký čas, tak se ráda vyspím, jinak mi stačí krátká procházka v přírodě o samotě – to je jako pořádně se nadechnout

Další členové:

 • Bc. Petr Kadlec – hospodář
 • Karel Klewar, DiS.
 • Hynek Falta, MBA, MSc.
 • Petr Vávra
 • Mgr. Zuzana Vávrová
 • Mgr. Kateřina Habrdová